Genomul uman

Tratatul distinşilor cercetători ştiinţifici şi doctori în genetică Georgeta Cardoş şi Alexander Rodewald este mai mult decât o pledoarie pentru adevăr, este adevărul însuşi. în ultimii 20 – 25 de ani, tehnicile de excepţie din laboratoare, analizele sofisticate, comparaţiile edificatoare cu alte genomuri umane, toate metodele noi, inimaginabile acum 50 sau 100 de ani, fac posibile acum descifrări genetice din mumii umane cu o vechime de peste 35.000 de ani, cum sunt resturile umane din Peştera Cioclovina. Mai mult decât atât, în ultimii zece ani, paleogenetica moleculară este domeniul cu înregistrări de succese remarcabile care confirmă multe dintre ideile care, înainte, erau simple ipoteze.

În tratat sunt prezentate cercetările şi concluziile de paleogenetica moleculară făcute la populaţii vechi din Epoca Bronzului şi din Epoca Fierului şi care au trăit pe teritoriul actual al României. De asemenea, sunt scoase în evidenţă relaţiile surprinzătoare din punct de vedere genetic ale altor neamuri europene, în comparaţie cu neamul românesc.

Meritul fundamental al autorilor cărţii este acela de a fi demonstrat ştiinţific structura genetică, originea, evoluţia şi răspândirea geografică a omului contemporan. De asemenea, dânşii au scos în evidenţă structura socială a populaţiilor vechi şi a celor actuale, combinaţiile genetice ale diferitelor popoare de-a lungul timpului şi importanţa pe care aceste descoperiri o are în medicina legală, în analiza şi diagnosticarea bolilor genetice, precum şi în modul prin care pot fi tratate. Ca urmare, descoperirile genetice au semnificaţii de importanţă vitală pentru viaţa oamenilor şi, de asemenea, ele contribuie fundamental la cunoaşterea şi evaluarea originii unui neam de pe pământ.

Cartea Genomul uman este un veritabil şi demn de preţuit document, pentru că are ştiinţa ca structură şi ca fundament. Ideile care se desprind din paginile cărţii coincid cu ceea ce societatea pe care am onoarea să o conduc, „Reînvierea Daciei” („Dacia Revival”), afirmă răspicat de aproape două decenii: noi suntem urmaşii daco-geţilor şi nu ai romanilor, noi nu suntem urmaşii Romei!

Adresez cele mai calde felicitări autorilor pentru uriaşa şi migăloasa pregătire ştiinţifică şi tehnică, pentru munca asiduă de laborator, pentru observaţiile pe care le-au prezentat într-o formă care să poată fi înţeleasă de un public mai larg, pentru sistematizarea materialelor, pentru fotografiile inspirate, pentru tabelele şi schemele revelatoare dar, mai ales, pentru superba lor pasiune ca oameni de ştiinţă pentru care adevărul nu are nicio legătură cu politica şi nici cu opinia altora.

Recomand călduros această carte tuturor românilor care vor să ştie de unde se trag ca neam şi care vor să afle adevărul pe calea ştiinţei genetice. Vor putea constata pe baze ştiinţifice că, într-adevăr, Noi nu suntem urmaşii Romei! (Dr. Napoleon Săvescu)

Despre Alexander Rodewald

Date personale

Născut 18 februarie 1943 (74 de ani)

Alexander Rodewald (născut la 18 februarie 1943, Tulcea, județul interbelic Tulcea) (Profesor universitar Dr. rer. nat., Dr. Doc. med.) este un biolog, genetician și paleo-genetician german, originar din România, director al Institutului de biologie umană al Universității din Hamburg, Germania.

Alexander Rodewald este cel mai bine cunoscut publicului român ca fiind co-autor al unui studiu complex comparativ de paleogenetică al populațiilor vechi și foarte vechi de pe teritoriul României. Studiul a fost realizat, între anii 2003 și 2007, la Institutului de biologie umană din Hamburg, împreună cu biologul doctor Georgeta Cardoș (de la Institutul de biologie Victor Babeș din București, pentru care studiul a constituit totodată și lucrarea sa de doctorat) pe un eșantion semnificativ de populație actuală (din diferite zone ale României) comparat paleo-genetic cu resturi de oameni al populațiilor vechi și foarte vechi de pe teritoriul României.[3]

Familie

Alexandru Rodewald s-a născut la Tulcea, la 18 februarie 1943, ca fiu al lui Ludovic Rodewald-Rudescu, biolog și al Mariei-Josefa Rodewald-Rudescu, casnică, ambii germani bucovineni.[4] Tatăl paleo-geneticianului, pe numele său complet Ludovic Iosif Urban Rodewald-Rudescu, era specialist în hidrobiologie și stuficultură, membru corespondent al Academiei Române din 21 martie 1963,[5] și membru al Societății Americane de Limnologie și Oceanografie, precum și al Societății Americane de Microscopie și al Societății Internaționale de Limnologie.

Studii liceale și universitare

Studiile liceale le face în București, la Liceul „Mihail Eminescu” București, pe care îl termină ca șef de promoție. După examenul de bacalaureat, susținut în 1960, studiază între 1960 și 1965 la Universitatea București, Facultatea de Biologie, pe care o absolvă în 1965 cu „Diploma de Merit,” ca șef de promoție pe țară cu media generală 10.

Între 1971 și 1974, studiază la Facultatea de Biologie a Universității din Muenchen, în specializarea Studiu de antropologie și genetică umană, inclusiv susținerea examenului de doctorat în biologie ca Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) cu nota maximă 10, cum laude.

Lucrări

Publicații științifice (între 1973 și 2012)
102 publicații științifice în reviste științifice internaționale precum:
American Journal of Medical Genetics,
Dysmorphology and Clinical Genetics,
American Journal of Human Genetics,
Humangenetik,
Clinical Genetics,
Human Heredity,
European Journal of Pediatrics,
Advances in Forensic Humangenetics,
Human Genetics,
Gene Geography,
Anthropologischer Anzeiger,
Publicații științifice (între 1966 și 2012)
Alte circa 60 de publicații științifice în diferite reviste științifice naționale (românești și germane) și internaționale
Carte de genetică de clinică medicală
1991 – „Hautleistenfibel”
Contribuții în diferite manuale științifice
Contribuitor cu 4 capitole în cărți – manuale științifice, în anii 1985/1991/1992/2012

Articole înrudite – http://www.voci.ro/studiul-de-paleogenetica-care-a-bulversat-romania