Profesor Doctor Inginer George Mihail Bârsan

Medalia pentru Pace Mihai Barsan şi Tran Thanh CONG

Medalia pentru Pace Mihai Barsan şi Tran Thanh CONG

Recent, într-o atmosferă de sărbătoare, în cadrul universităţii tehnice de construţii din Cluj Napoca, a avut loc acordarea unor premii şi distincţii din partea „Uniunii organizaţiilor de prietenie din Vietnam” (UOP), care i-au acordat distinsului profesor Bârsan, pe baza citez „contribuţiilor deosebite în activitatea de diplomaţie populară”, medalia pentru „Pacea şi prietenia între popoare”. Aceasta este cea mai înaltă distincţie pe care o acordă UOP din Vietnam, fostului Decan al Facultăţii de Construcţii – Universitatea Tehnică (Institutul Politehnic) din Cluj-Napoca, România. Distincţia a fost acordată pentru contribuţia deosebită în activitatea de formare profesională în Ingineria Construcţiilor a studenţilor vietnamezi. Distincţia a fost acordată Domnului Profesor Dr. Ing. George Mihail Bârsan de către Ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam în România, E.S. Dl. Tran Thanh CONG, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar.

La primirea acestei distincţii stimatul profesor Bîrsan a replicat plin de emoţie şi modestie că meritul nu i se cuvine personal ci colectiv tuturor celor din cadrul universităţii tehnice de construţii din Cluj Napoca care au contribuit la această formare şi pregătire profesională a studenţilor din Vietnam.

Date personale

Bârsan, George Mihail s-a născut pe data de 23 Februarie, 1937 în România la Buzău. Este fiul lui Gheorghe şi Elena Bârsan. S-a căsătorit cu Liana Monica Rusu din 17 Aprilie 1969 cu care are doi copii pe Mihaela şi Oltea.

Educaţia

A obţinut diploma de inginerie a facultăţii de Construcţii, din Cluj, în 1959. Doctor în Filozofie, al universităţii din Cluj, în anul 1971.

Cariera profesională

Profesor asistent la catedra facultăţii de construcţii din Cluj, România, 1960—1965, lector între 1965—1973, conferenţiar între 1973—1978, profesor, din 1978, decan, 1976—1984. Vice rector al Univeristăţii din Cluj între 1989-1990.

Lucrări publicate în limba engleză

Dynamic Stability of Suddenly Loaded Structures
Dynamic instability or dynamic buckling as applied to structures is a term that has been used to describe many classes of problems and many physical phenomena.
Dynamic Stability of Suddenly Loaded Structures
Dynamic instability or dynamic buckling as applied to structures is a term that has been used to describe many classes of problems and many physical phenomena.
DYNAMIC STABILITY OF STRUCTURES:PROCEEDINGS of an international conference, oct. 1965
Dynamic Stability of Suddenly Loaded Structures by George J. Simitses (14-Dec-1989) Hardcover