Ostaș bătrân

Maica Domnului si Romania

Maica Domnului si Romania

Ostaș bătrân

Ostaș bătrân al gliei tale,
Ce ai luptat sub mai mulți domni,
Din vremurile imemoriale,
Scrâșnind din dinți, strângând din pumni.

Te-ai înțelepțit cu arma-n mână,
Murind adesea dar reînviind,
Dintr-un vlăstar și Domnazână,
Te-ai plămădit, putere luând.

Cu arma-n mână de-ai luptat,
Sau plugu-n brazdă de-ai proptit,
Condeiu-ți neamul de a deșteptat,
Ori crucea-ți dragoste de a șoptit.

Același ești de când pământul,
Un trup prea mare pentru noi,
Căci Cel ce a rostit Cuvântul,
Te-a izbăvit de orișice nevoi.

de Dan Bârsan