Inspirat de Mircea Vulcănescu – Logos

Textul care urmează este extras din lucrarea lui Mircea Vulcănescu – Logos si Eros; Creștinul în lumea modernă. – „Drama existenţei creştinului în veac este drama libertăţii sale de a se pierde. Pe ea Hristos ne arată a o birui cu forţa. De aceea îngerii lui nu intervin în pretoriul lui Pilat, ci-l lasă pe acesta să facă judecata lumii. Căci trebuie ca Fiul omului să Se răstignească pentru ca Biserica să izbândească împotriva iadului.”

Mircea Vulcănescu Mărturistor Martir al Închisorilor Comuniste - Sfinţii Închisorilor Mănăstirea Petru Vodă România

Mircea Vulcănescu Mărturistor Martir al Închisorilor Comuniste – Sfinţii Închisorilor Mănăstirea Petru Vodă România

Mircea Vulcănescu

Inspirat de Mircea Vulcănescu – Logos

Toate realităţile de fundament
Fac din practica creştinismului
O religie cu un puternic sentiment
Al aşteptării sfârşitului.

Această aşteptare caracterizează
Poziţia fundamentală a creştinului
În veacul care întruchipează
Venirea Leviatanului.

Oricât ar fi de ancorat
În lumea de aici, în aparenţă
Creştinul e un om eliberat
Cu un picior, deja în permanenţă.

Lumea vazută, lumea asta,
Nu-i lumea lui reală, că-i trecătoare
Căci lumea lui e dincolo de aceasta
Aici, creştinul e la vreme de-ncercare.

De când omul auzi cuvântul Domnului
Dracul a dobândit puterea
Să-l întoarcă de la Dumnezeu
Şi să-i stopeze îndumnezeirea.

Acesta, şi nu altul, e sensul vieţii
De pe pământ pentru creştin
Ce şi-a croit drum libertăţii
Şi mântuirii, pe deplin.

Versificarea Dan Bârsan