Camille Jullian despre imperiul dacilor

Camille Jullian, istoric francez născut la Marseille

Camille Jullian poza profil

Camille Jullian poza profil

Jullian sa născut la Marseille. Ca istoric sa specializat în epoca Galilor și a Romanilor, a fost un student emerit al „Ècole Normale Superieure”, membru al „Ècole francaise de Rome” și profesor de „national antiquities” la College de France. Lucrarea sa de căpătâi este „Istoria Galilor” în mai multe volume.

Camille Jullian a publicat între 1907 și 1928 primul studiu științific despre istoria galilor. În studiul său Histoire de la Gaule, în capitolul Popoarele vechi ale Europei, Camille Jullian face o scurtă referire și la „Imperiul dacilor”, pe care îl localizează între limitele geografice actuale delimitate la vest de către Viena, capitala Austriei și la est de către Odesa, un oraș aflat în acest moment în posesia Ucrainei.

„De la Viena la Odesa, imperiul dacilor stăpânea cele mai importante vaduri de comerț, ca și pământurile cu solul și subsolul cel mai bogat din Europa Centrală.”

Camille Jullian, istoric francez: „Imperiul dacilor stăpânea de la Viena la Odesa”

Un complex de împrejurări fericite și câțiva șefi abili făcuseră din daci, pe vremea lui Pompei, cea mai mare putere a Europei. Olbia, care rezistase la cinci secole de asalturi barbare, fu cucerită și distrusă și de atunci înainte dacii, stăpâni ai Mării, ai gurilor marilor fluvii și stăpîni peste pământurile roditoare din sudul Rusiei, putură ridica pretenții pentru un rol suveran. Pe Dunăre, urcară spre Europa Centrală. Înfrânseră repede pe galii scordisci din părțile Belgradului, cucerind câmpia Ungariei de astăzi, de la ultimii moștenitori ai celtului Segovesc, împinseră pe Boii din Boemia și pe Noricii din Stiria. Sabii fură bătuți în lupte sângeroase.

De la Viena la Odesa, imperiul dacilor stăpânea cele mai importante vaduri de comerț, ca și pământurile cu solul și subsolul cel mai bogat din Europa Centrală. În jurul lui Buerebista („cel ce nu a fost niciodata învins”) și al lui Deceneu dacii au stăpânit acest teritoriu plini de entuziasm și de încredere în puterea lor, vreme de trei decenii. La un secol și jumătate după Buerebista, Dacia ajunse din nou la mare faimă și glorie sub celălalt mare rege al ei, Decebal.

Atât sub acesta, cât și sub cel dintâi, inima politică a Daciei bătea în cadrilaterul de munți cuprins între apa Mureșului, a Sebeșulului și a Streiului. Pe coastele de pe vârfurile a zeci de munți din această regiune se înălțau tot atâtea cetăți și fortărețe, unde-și aveau reședința regii Daciei, ca și sfetnicii lor militari și religioși mai de seamă. Una din aceste cetăți era capitala Daciei.

De pe munții lor, privirea prindea în zilele senine toată Transilvania încinsă de munți. Rotindu-și de acolo privirile și gândul, Buerebista și Decebal trăiau, putem spune, articulația și dimensiunile geografice ale Daciei și descifrau fizionomia și destinul fiecărui reper geografic al acesteia. De acolo pornind, se oțeliseră Dacii „în vântul largului”.

Monument Camille Jullian in Bordeaux

Monument Camille Jullian in Bordeaux

Camille Jullian, Histoire de la Gaule, Paris, 1920-26, în Prefața și în cap. I,Popoarele vechi ale Europei.

Bust în Piața Camille Jullian din Paris – Francis Garnier

Sursa: http://glasul.info/2016/09/21/camille-jullian-istoric-francez-imperiul-dacilor-stapanea-viena-odesa/

Camille Jullian, Histoire de la Gaule, Paris, 1920-26